زمانی که در پروژه بنا به ساختار آن در کف سازی اختلاف سطح وجود دارد برای رفع این مورد هنگام کابل ریزی از کف،جعبه های تنظیم ارتفاع قابلیت خود را نمایان می‌کنند.این مدل جعبه در چهار تیپ مختلف به صورت میدانی طراحی و تولید می‌شود.در نوع اول آن جعبه مانند دیگر جعبه های مجموعه از یک قسمت واحد تشکیل شده است و تنظیم ارتفاع جعبه از طریق قطعه متحرکی که درون جعبه حرکت می‌کند وجود دارد.در نوع دوم آن جعبه متحرک است و دیگر نیازی به قطعات جانبی نیست که بعد از پروسه تولید جعبه بر حسب سفارش مونتاژ خواهد شد.در نوع سوم جعبه متحرک بوده و قطعه جانبی تنظیم ارتفاع نیز در کنار جعبه استفاده خواهد شد و نوع چهارم جعبه‌های مونتاژی هستند که به راحتی با توجه به ارتفاع مورد نظر اسمبل می‌شوند.این چهار مدل ایده آل ترین جعبه های کف خواب برای هم‌سان سازی ارتفاع کف سازی بوده و انتخاب هرکدام بر اساس نیاز پروژه می‌باشد.