طراحى درب دایان برداشتى از یک نمونه درب شرکت زیمنس می‌باشد و با ابعاد مربع 23*23 سانتى متر خود و خروجى کابل OI و نوع لولا خود منحصر به فرد قابلیت ویژه این درب باز شو آن تا ° 180 و هم سطح افق مى باشد.محل استقرار 4 پریز 45*45 یا 8 ماژول شبکه به صورت کلیک در درب نصب شده که با این روش تغییرات و تعمیرات به راحتى صورت مى گیرد.