در ابعاد 10*30تولید شده و 10 ماژول شبکه را ساپورت مى کند. درب چکاوک از ترکیب طراحى درب ترنج و درب دایان طراحى وتولید گردید که اکنون هم در کف فضاهاى ادارى به صورت تک و دو قلو ( 20 ماژول) و هم روى میزهاى ادارى به عنوان دسکتاپ استفاده مى شود.