در سیستم توزیع کابل رکن آوردن کابل های برق، صدا، داده و ویدئو لازم به ایستگاه کاری بسته به طراحی ساختمان و نیازها و مشخصات مشتری به روش های مختلفی انجام می شود. کابل ها چه از سقف و چه از کف عبور کنند، معمولاً در یک پریز خاتمه می‌یابند.زمانی که این سیستم بخواهد از طریق کف مورد بهره‌برداری قرار گیرد و دسترسی آنها از طریق جعبه کف خواب باشد احساس نیاز به درپوشی متناسب با نیاز پروژه ملموس خواهد بود.زمانی که صحبت از عبور کابل از کف به میان می‌آید روش‌هایی  مانند لوله،ترانکینگ زمینی،باسداکت و …می‌توانند این هدف را به سرانجام رسانند.حال آنکه با هرکدام از روش‌ها بسته به نیاز نقاطی برای استفاده کاربران از پریزها در نظر گرفته می‌شود که این نقاط الزاما بایستی محصور در جعبه کف‌خواب (جعبه کفی،جعبه پریز)باشد.پس از کابل ریزی و عبور کابل از جعبه کف خواب،حفره‌هایی مربوط به بخش دسترسی جعبه کفی قابل رویت است در وهله اول به دلیل آنکه این حفره‌ها نمایی زننده را به افراد القا می‌کنند و یا اینکه خطراتی از قبیل زمین خوردن افراد یا افتادن چرخ وسایل نقلیه به دلیل افتادن در حفره‌ها،ورود حیوانات موذی به محیط که از طریق سیستم کابل ریزی مسیر خود را به سطح پیدا کرده‌اند،احتمال آتش سوزی یا برق گرفتگی به خاطر اتصالی کردن که عمده دلایل آن می‌تواند نظافت کف و ریختن مایعات داخل حفره باشد و ورود گرد و غبار به حفره ها و … نیاز به درب کف خوابی متناسب با رفت و آمد در محل و به دنبال آن فشاری که درب کف خواب باید تحمل کند ملموس خواهد بود.ما در رکن به طور قطع می‌گوییم که بزرگترین تولید کننده درب‌ کف خواب در ایران هستیم که پاسخ‌گوی تمام نیازهای کاربران خواهد بود.درب کف خواب رکن از جنس پلی‌آمید یا استیل یا آلومینیوم یا ترکیبی از آنها هستند،ابعاد درب کف خواب رکن برای دسترسی به پریزهای برق و شبکه و …شامل درب کف خواب دو ماژول،درب کف خواب چهار ماژول،درب کف خواب شش ماژول،درب کف خواب هشت ماژول،درب کف خواب ده ماژول،درب کف خواب دوازده ماژول،درب کف خواب شانزده ماژول،درب کف خواب هجده ماژول،درب کف خواب بیست ماژول،درب کف خواب بیست و چهار ماژول،درب کف خواب با پریز معمولی می‌باشد.در صفحات مربوط به هر محصول درب کف خواب می‌توانید عکس و توضیحات مربوط به درب کف خواب مربوطه را مشاهده فرمایید.