این مدل جعبه از نظر نوع ساختار ساده ترین نوع جعبه محسوب می‌گردد ابعاد جعبه متناسب با حجم کابل عبوری و به تبع آن تعداد پریزی که از آن مورد بهره برداری قرار می‌گیرد قابل تغییر است،ارتفاع جعبه از 10 سانتی‌متر ‌تا 14 سانتی‌متر با توجه به نیاز پرو‌ژه  تولید می‌شود ورودی جعبه جهت قرار گرفتن ترانکینگ طراحی شده است با این حال بر اساس نیاز پروژه میتوان با قطعات جانبی جعبه را جهت استفاده به صورت گلند خور استفاده کرد.ولیکن پیشنهاد می‌شود اگر تعدادی از جعبه ها فقط به صورت گلند خور استفاده می‌شود از جعبه‌های گلند خور مجموعه استفاده گردد.ورودی جعبه برای ترانکینگ‌های دفنی با عرض 10 تا 25 سانتی‌متر قابل ساخت است.امکان استفاده از ترانکینگ دفنی با عرض کم‌تر از عرض جعبه با استفاده از قطعات جانبی وجود دارد.چهار طرف جعبه قابلیت نصب مسدود کننده را در صورت عدم استفاده از ترانکینگ را دارا می‌باشد