امروزه در کشورهای پیشرفته صنعتی و در غالب صنایع همانند صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ساختمانهای بلند مرتبه برج ها خودرو سازی فولاد سیمان نظامی و غیره به جای استفاده از سیستم سنتی و قدیمی ،کابل،سینی کابل و نردبان کابل و تابلو توزیع جهت انتقال و توزیع برق از سیستم های پیش ساخته الکتریکی موسوم به باسداکت استفاده میگردد که در قیاس با سیستم سنتی مرسوم هم به دلیل فنی و به دلیل اقتصادی از امتیازات بسیاری برخوردار است.

با محرز شدن این مزایا استفاده از سیستم باسداکت در سالهای اخیر در صنایع مختلف و از جمله نیروگاه ها پستها شبکه های توزیع برق و کارخانجات بزرگ فولاد سازی ساخت ماشین آلات سنگین و سبک جهت توزیع برق از باسداکت استفاده گردیده است.

استفاده از سیستم مدرن باسداکت بجای سیستم سنتی کابل،سینی کابل،نردبان کابل و تابلو های توزیع ورودی برق در صنایع و کارخانجات جهت برق رسانی به دستگاههای مختلف برقی تکفاز و سه فاز.

در این کاربرد باسداکتها جای کابلها، سینی کابلها و نردبان کابلها را میگیرند و جعبه های انشعابی که بر روی بدنه باسداکت در فواصل معین تعبیه می شو جای تابلوهای توزیع ورودی برق را می گیرد. در این حالت در فضای اشغال شده توسط کابلها،زمان و سرعت طراحی نصب و راه اندازی صرفه جویی قابل توجهی انجام میگردد و مزایای بیشتری از جمله عدم آتش سوزی،عبور آمپراژهای بالاتر، سهولت جابجایی دستگاه بدون محدودیت و امکان آسان توسعه آینده سیستم برق رسانی نصیب صنعتگر خواهد گردید بطور مشابه جهت سیستم روشنایی کارخانجات از باسداکتهای روشنایی استفاده می گردد.

استفاده از سیستم مدرن باسداکت بجای سیستم سنتی کابل و سینی کابل در پستهای توزیع برق حد فاصل تابلوی اصلی توزیع برق و ترانسفورماتور قدرت

در این کاربرد باسداکتها جای کابلهای تک رشته زمینی PVC را میگیرند و اتصال ترانس به تابلو را در کمترین زمان ممکن با سرعت طراحی نصب و راه اندازی بالا برقرار میکنند. در این حالت از حجم زیاد كابلها بشدت كاسته شده و دیگر نیازی به عبور کابلها از ترانشه و یا احداث نیم طبقه عبور كابلها نخواهد بود و باسداکت از طریق هوایی اتصال ترانس به تابلو را در سطوح فشار ضعيف و قوی برقرار می کند.

استفاده از سیستم مدرن باسداکت بجای سیستم سنتی کابل،سینی کابل و تابلوهای توزیع ورودی برق در رایزر برقرسان ساختمانهای بلند و نیمه بلند.

در این کاربرد باسداکتهای انتقال و توزیع برق به جای کابلهای برقرسان در رایزر ساختمان بصورت عمودی نصب میشوند و در طبقات توسط جعبه های انشعاب برق نصب شده بر روی باسداکتها برق مورد نیاز آن طبقه تحویل کابلهای برق رسانی خواهد شد که وظیفه انتقال برق را تا تابلوی توزیع برق واحدها دارند در مسیر تابلوی اصلی توزیع برق ساختمان تا رایزر برقرسان هم باسداکتهای انتقالی که بصورت افقی نصب میشوند میتوانند جای کابلها و سینی کابلها را بگیرند. کاربردهای فوق جزو مهمترین کاربردهای سیستم مدرن باسداکت در دنیا هستند که امروزه سودهای سرشاری را از محل صرفه جویی در هزینه ها و زمان نصیب صنعتگران متخصصين صنعت برق و مصرف کنندگان می کند.

باسداکت روشنایی رکن برای ساختمان ها و تاسیسات صنعتی که دارای مدارهای روشنایی و خروجی با ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی کوچک هستند که نیاز به برق سه فاز ویا تک فاز با 25A یا 40A دارند طراحی شده است.
باسداکت روشنایی رکن با دوشاخه های 10A – 16 A در سه تیپ مختلف برای گرفتن انشعاب از خطوط باسداکت ارائه می شود. محفظه باسداکت به صورت اکسترود آلومینیوم تولید می شود.