بدون شک درب‌ کف خواب مربع زیبایی دو چندان را القا می کند و زمانی که تمام استیل باشد که همه را شیفته خود خواهد کرد.این درب با یک خروجی کابل و ساپورت کردن از 12 ماژول نیاز دو کاربر را به راحتی رفع می‌کند