در دنیای تجهیزات زیرساخت شبکه با توجه به طراحی و ساختار پروژه با اطمینان کامل نمی توان روتین خاصی را برای تجهیزات بستر کابل متصور شد حال  میخواهد از نظر مسیر حرکتی باشد یا تغییرات در ارتفاع مد نظر ما در رکن این توانایی را داریم تا کامل ترین و در عین حال ساده ترین راه حل را ارائه دهیم.
به دنبال تولید محصولات خاص نیاز به افرادی متبحر جهت راه اندازی و بهره وری از این دست محصولات بیش از پیش احساس می شود.رکن با داشتن چند تیم متخصص آمادگی دارد تا در زمینه مشاوره و اجرا در کنار شما باشد.

به طور خلاصه به درخواست خود اشاره کنید
در صورت نیاز میتوانید نقشه یا عکس محیط را ارسال کنید